Lady Diamond

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Butik Lady Diamond Renata Tokarska, 64-930 Dolaszewo, ul. Azaliowa 8.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

 1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 2. Przetwarzamy następujące dane :

  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar – w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu-sprzedaży

  • imię, nazwisko, adres email– w celach marketingowych

 3. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy zakupu-sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu ,przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu www.lady-diamond.pl ,prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.

 4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu-sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów.

 5. Nie przetwarzamy Twojego adresu email w inny sposób niż komunikacja w celu realizacji zakupu-sprzedaży.

 6. Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom .

 7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że cofniesz zgodę przed upływem tego terminu.

 10. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.

 11. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook, Instagram), które stosują w sklepie Lady-diamond.pl pliki cookies.

 12. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W każdym momencie masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym momencie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: butik@lady-diamond.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora


Copyrights © Lady Diamond   |   Created by Ka-Design.pl